USB 3.0 케이블 상품리스트

본문 바로가기
전 체 (50) USB 3.0 AA케이블 (4) USB 3.0 AB케이블 (9) USB 3.0 연장케이블 (12) USB 3.0 Micro케이블 (25)  
USB 3.0 케이블 상품 50개의 상품이 등록 되었습니다

상품 정렬

 • Coms USB 3.0 젠더 / 변환 케이블 / Micro B(M)/A(F) / 30cm
  [ TB211 ]
  Coms USB 3.0 젠더 / 변환 케이블 / Micro B(M)/A(F) / 30cm
  4,000 원
 • Coms USB 3.0/ Micro USB(B) 변환 케이블 / 30cm
  [ BT113 ]
  Coms USB 3.0/ Micro USB(B) 변환 케이블 / 30cm
  4,500 원
 • ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 1M
  [ ANY-USB30-1M ]
  ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 1M
  3,200 원
 • ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 60cm
  [ ANY-USB30-60 ]
  ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 60cm
  2,700 원
 • ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 30cm
  [ ANY-USB30-30 ]
  ANYGATE USB 3.0 케이블 / Micro B / 30cm
  2,700 원
 • ANYGATE USB 3.0 케이블 M/F / 5M
  [ ANY-USB30MF-5 ]
  ANYGATE USB 3.0 케이블 M/F / 5M
  5,800 원
 • ANYGATE USB 3.0 케이블 M/F / 3M
  [ ANY-USB30MF-3 ]
  ANYGATE USB 3.0 케이블 M/F / 3M
  4,000 원
 • Coms USB 3.0/ Micro USB(B) 변환 케이블 / 1M
  [ BT356 ]
  Coms USB 3.0/ Micro USB(B) 변환 케이블 / 1M
  5,000 원
 • Coms USB 3.0 케이블(Black/Flat형/연장) 1.8M
  [ BB103 ]
  Coms USB 3.0 케이블(Black/Flat형/연장) 1.8M
  7,000 원
 • Coms USB 3.0 케이블(Black/Flat형/AB형) 1.8M
  [ BB104 ]
  Coms USB 3.0 케이블(Black/Flat형/AB형) 1.8M
  7,500 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블(Bracket형), 1.5M
  [ NT552 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블(Bracket형), 1.5M
  11,000 원
 • Coms Micro USB/Mini USB 케이블 20cm (Mini 5P F/Micro B M)
  [ ITB732 ]
  Coms Micro USB/Mini USB 케이블 20cm (Mini 5P F/Micro B M)
  2,600 원
 • Coms USB 3.0 케이블(20P 연장) 50cm
  [ ITB219 ]
  Coms USB 3.0 케이블(20P 연장) 50cm
  8,000 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블 (필터) 1.5M, White
  [ FW714 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블 (필터) 1.5M, White
  3,200 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 10cm, White
  [ NA763 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 10cm, White
  3,200 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 60cm 청색, 꺾임(꺽임)
  [ NT785 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 60cm 청색, 꺾임(꺽임)
  5,000 원
 • Coms USB 3.0 케이블(AA형/White) 1M
  [ ITA640 ]
  Coms USB 3.0 케이블(AA형/White) 1M
  5,700 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블(White), 30cm
  [ ITA638 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블(White), 30cm
  5,000 원
 • Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), pink / USB 3.0 A
  [ SP747 ]
  Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), pink / USB 3.0 A
  6,000 원
 • Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), sky blue / USB 3.0 A
  [ SP745 ]
  Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), sky blue / USB 3.0 A
  5,500 원
 • Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), white / USB 3.0 A
  [ SP744 ]
  Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), white / USB 3.0 A
  5,500 원
 • Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), black / USB 3.0 A
  [ SP743 ]
  Coms 노트3용/Micro USB(B) 케이블(Box), black / USB 3.0 A
  6,000 원
 • Coms 갤럭시 노트3,S5 호환/ Micro USB(B) 케이블(Original), 2M / USB 3.0 A
  [ ITA181 ]
  Coms 갤럭시 노트3,S5 호환/ Micro USB(B) 케이블(Original), 2M / USB 3.0 A
  4,600 원
 • Coms 갤럭시 노트3,S5 호환/ Micro USB(B) 케이블(Original), 3M / USB 3.0 A
  [ ITA182 ]
  Coms 갤럭시 노트3,S5 호환/ Micro USB(B) 케이블(Original), 3M / USB 3.0 A
  5,000 원
 • Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블 1M, White
  [ SP285 ]
  Coms USB 3.0/Micro USB(B) 케이블 1M, White
  9,100 원
3 개의 페이지가 있습니다
 
가입사실확인
2021년
04월 /03월 /02월 /01월
2020년
12월 /11월 /10월 /09월
08월 /07월 /06월 /05월
04월 /03월 /02월 /01월
2019년
12월 /11월 /10월 /09월
08월 /07월 /06월 /05월
04월 /03월 /02월 /01월